SAAMISEST MAA(STIKU)KS. MATERJALID, TEADUS, UTOOPIA.

SAAMISEST MAA(STIKU)KS. MATERJALID, TEADUS, UTOOPIA.
Tõeliselt uhkelt esitlen – uue disainiajakirja Leida esimese numbris leiab minu isikunäituse “Saamisest maa(stiku)ks” essee. Aitäh Taavi Hallimäe mind kirjutama kutsumast, ja aitäh artikli apetiitse kujunduse eest! Head lugemist: https://leida.artun.ee/et/issues/tehnokriitika/saamisest-maa-stiku-ks-materjalid-teadus-utoopia
I am really proud to present – in the first issue of the new design magazine Leida, you will find an essay of my personal exhibition “Of Becoming a Land(Scape)”. Thank you Taavi Hallimäe for inviting me to write, and thank you for the appetizing design of the article! Enjoy: https://leida.artun.ee/en/issues/technocriticism/of-becoming-a-land-scape-material-science-utopia