Puu olemise varjus

Puu olemise varjus

Tampere Maja galerii kodulehelt (leitav ka video):

Eesti Kunstiakadeemia tudengite näitus Tampere Maja galeriis

Reedel, 26. mail kell 17 avatakse Tampere Maja galeriis Eesti Kunstiakadeemia kaasaegsete joonistamise kursuse tudengite näitus. Kursuse eesmärgiks oli joonistuskunsti kriitiline lahti või uusmõtestamine erinevate näidete vaatamise, tekstide lugemise ja eksperimentaalsete ülesannetega. Näitus jääb avatuks 18. juunini.

„Kihilise töömeetodi kasutamine rakendus osalejate kunstipraktikas: katsetuslike materjalide ning vormistuste kihiline kombineerimine joonistuskunsti väljal laienes erinevatesse tehniliste vormistustesse”, kirjeldab kursuse juhataja Britta Benno kursuse põhimõtet.

Näituse üheks teemaks on taimede hingamine. „Meiega võrreldes hingavad taimed tagurpidi. Mida meie hingame sisse, seda nemad hingavad välja. Antropoloog Tim Ingold esitab mõtteharjutuse pahupidi maailmast, mis nihutab maailmataju puu vaatepunktile lähemale.”

Ingold suunab kujutlema pahupidist, kaksikkehade maailma, kus hingeõhk tahkub ja kopsud aurustuvad; kus vari on keha ja keha on vari. Selles mõtteharjutuses on iga keha kahekordne. Üht, luust ja lihast keha me näeme ja tajume. Teist keha me ei näe, see on tehtud õhust. Kujutlusharjutuses paneb Ingold mõtlema keha peale, mille hingeõhk on nähtav, kuid keha ise on nähtamatu õhk. Ta võrdleb keha ja puud nagu kätt ja kinnast – koos toimivat paari, mille üks pool üks on positiiv ja teine esimese keha negatiiv. See kehapaaride mõttemäng – mõelda tahedatest kehadest tühja õhuruumina ja õhust täidetud kehana – viib mõtted ka kunstiprotsesside juurde.

Trükigraafikas on matriits negatiiv, mida me graafikastuudiost väljaviiduna üldiselt ei näe, seega jääb see avalikus ruumis „õhuna” nähtamatuks kehaks. Näeme tõmmist, keha teist poolt – matriitsi keha varju. Nii (alg)vorm kui negatiivruum selle ümber, sh ka valmisteos, on ühe keha kaks poolt, kaks võimalikku materialiseerumise vormi. Õhk minu kopsudes ja soontes on tahe, liha on õhk. Niiviisi enda füüsist pahupidi keerates saab minust sooneline-juureline tagurpidi puu, ja puust saab inimese keha.

Kursuse juhendaja Britta Benno on joonistus- ja graafikakunstnik, keda huvitavad eri tehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Benno on andnud erinevaid joonistus- ja graafikakursuseid, töötanud trükimeistrina ja viinud läbi erinevaid näituseprojekte. Benno õpib Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis, tema loovuurimus „Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides. Posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja graafikaväljal“ on olnud ka antud näituse lähtekohaks.

Näitusel osaleb üheksa kunstnikku: Triin Anijalg, Maria Hindreko, Sander Karjus, Kassandra Laur, Rebecca Norman, Helena Pass, Mia Rulli, Nana Schilf, Sirel Tammisto.