The artwork was presented at the curated exhibition:

POWER

Kadriorg Park and Kadriorg Art Museum, Sept 8 – Oct 1, 2023

http://teatepulk.com/en/voim-tutvustus/

Teos kuraatorinäitusel :

VÕIM

Kadrioru park ja Kadrioru Kunstimuuseum, 8.09–1.10.2023

http://teatepulk.com/voim-tutvustus/

 

Sad Princess

2023 
Installation
Musical composition „Sad Princess“ by Raimo Kangro

An artificial cave, a grotto, resonating with Baroque harpsichord sounds, invigorates the landforms of Kadriorg Park. In the tradition of manor parks a grotto is a symbol of elite culture like artificial ruins and fountains in the gardens of buildings that represent power. As such, the grotto brings power also into the relation between people and nature: in creating new landforms man declares his ability to create a new world as a demiurge of power. 

 

Kurb printsess

2023 
Installatsioon
Raimo Kangro heliteos „Kurb printsess“

Kadrioru pargi pinnasevorme elustab baroklikes klavessiinihelides kumisev kunstkoobas ehk grott. Mõisapargi traditsioone järgiv grott on elitaarse kultuuri sümbol, nagu kunstvaremed ja purskkaevud võimu esindavate hoonete aedades. Esindades ühiskondlikku võimu, pürgib grott ühtlasi võimu järele inimese ja looduse vastastikuses suhtes: luues uusi loodusvorme, kuulutab inimene välja oma võimet luua maailma oma võimu demiurgina.