Loo ja uuri! töötubadest artikkel

Loo ja uuri! töötubadest artikkel

Anneli Porri artikkel Õpetajate lehes, 16. juunil 2023: https://opleht.ee/2023/06/loovtoo-on-aasta-olulisim-ulesanne/?fbclid=IwAR1KwLnk3dAhcIr_n0sbVGAQpa3ZVD5vz_jE8SB8VnoneBcw3R66AYZJXak

Loovtöö on vastutusrikas ja mitmetahuline, lausa olulisim ülesanne, mida tehakse enamasti 8. klassis ja millega on paraku seotud hulk tõrkeid. Hoolimata juhendajatest ja koolides kasutusel olevatest kirjalikest juhenditest tundub, et õpilased siiski ei saavuta selle töö tegemiseks vajalikke oskusi ja hoiakuid. Rääkimata nii õpilaste kui juhendajate pettumusest, väsimusest, motivatsioonipuudusest ja stressist. Ja sellest, et loovus ja looming võib töös lausa kaotsi minna.”