Kaasaegne joonistamine. Kujutlemine kihtides

Kaasaegne joonistamine. Kujutlemine kihtides
“Kaasaegne joonistamine: kujutlemine kihtides” EKA Galeriis:
Triin Anijalg, Maria Hindreko, Sander Karjus, Kassandra Laur, Rebecca Norman, Helena Pass, Mia Rulli, Nana Schilf, Sirel Tammisto
Kuraator ja juhendaja: Britta Benno
23.05–17.06.2023
Avamine: 22.05 kell 17.00
 
Olete oodatud Britta Benno juhendatud joonistamise kursuse näituse “Kaasaegne joonistamine: kujutlemine kihtides” avamisele 22. mail kell 17.00 EKA Galeriis!
 
Joonistamise avatus ja liminaalsus – vaheseisund, lävel paiknemine – kannab endas muutumise, mitte-miski-olemuslikult-olemise ja hübridiseerumise tohutut potentsiaali. Saamine millekski või kellekski mõjub nagu voolamine või nagu kirjutamine: see on koht, mis vajab ühist konstrueerimist; see on aeg, mis ei jookse lineaarselt. Lõpliku valmisolemise asemel on saamine, materjalide ja žestide lõputu lahtirullumine, piiritu potentsiaal. Kunstitehnikatega töötamise protsessid sarnanevad m/Maa(stiku) kihtide tekke kirjeldustega. Trükkides, maalides, joonistades ja installatsiooni ehitades lisanduvad alusele järjest uued kihid materjalide, värvide, (mõtte)liikumiste ja teiste kujutamisvahendite jälgedest. Trükkimise puhul loovad jälje ülekande eri meetodid ja mehhanismid. Otse lõuendile või paberile joonistades kasvatab uue jäljekihi pliiatsi või pintsli ots. Mõnel juhul võtame kihi aga hoopis ära – kustutades, veega maha pestes või kangast ribadeks käristades.[1]
 
Näitusel on eksponeeritud valikaine raames valminud tudengite teosed. Kursuse eesmärgiks oli kaasaegse joonistuskunsti kriitiline lahti või uusmõtestamine erinevate näidete vaatamise, tekstide lugemise ja eksperimentaalsete ülesannetega. Kihilise töömeetodi kasutamine rakendus osalejate kunstipraktikas: katsetuslike materjalide ning vormistuste kihiline kombineerimine joonistuskunstis.
___________________________________________
 
Contemporary Drawing: Worlding in Layers
Triin Anijalg, Maria Hindreko, Sander Karjus, Kassandra Laur, Rebecca Norman, Helena Pass, Mia Rulli, Nana Schilf, Sirel Tammisto
Curator and supervisor: Britta Benno
23.05–17.06.2023
Opening: 22.05 kell 17.00
 
Join us for the opening of the exhibition “Contemporary Drawing: Worlding in Layers” on May 22 at 5 pm at EKA Gallery!
The openness and liminality, being in between, on the threshold, of drawing contain the immense potential of transformation, the inherent non-being and hybridisation. Becoming something or somebody feels like flowing or writing: it is a place that requires common construction; it is a time which does not flow in a linear manner. Instead of being complete, there is becoming, the endless unrolling of materials and gestures, limitless potential. The technical processes of making art are very similar to the descriptions of the becoming of a Land(scape). When printing, painting, drawing or building installations, one is adding new layers of traces from materials, colours, (conceptual) motions and other means of depiction to a base structure. In printing, one uses different methods and mechanisms of transfer to create imagery. When drawing directly onto the canvas or on paper, a new layer is created with a pencil or the tip of a brush leaving its trace. Sometimes, however, the layers are also removed: erased, washed off with water or by tearing the textile into shreds.[2]
 
The exhibition displays the works of students, which were completed as part of the elective course. The aim of the course was a critical analysis or rethinking of contemporary drawing art by looking at various examples, reading texts and experimental tasks. The use of the layered work method applied in the art practice of the participants: the layered combination of experimental materials and forms in the art of drawing.
 
[1] Britta Benno, Saamisest maa(stiku)ks. Materjalid, teadus, utoopia. ­– Leida, 25.11.22 (https://leida.artun.ee/…/saamisest-maa-stiku-ks… vaadatud: 09.05.23).
[2] Britta Benno maa, Of Becoming a Land(Scape). Material, Science, Utopia. ­– Leida, 25.11.22 (https://leida.artun.ee/…/of-becoming-a-land-scape… accessed: 09.05.23).